Svet-Stranek.cz
Moje stránky o přírodě

Medvěd Brtník:Kytičky, zvířátka ...prostě příroda ;-)

Medvěd Brtník

Vítejte na stránkách věnovaných přírodě. Pro začátek jeden článek o medvědu brtníkovi :)
Po celé délce těla má medvěd brtník hnědé zbarvení. U mladých jedinců je patrný bílý pruh pod krkem. Ten do dvou let života zmizí. Výškou se vyrovná dospělému člověku. Většinou mívá tak kolem 170 centimetrů. Výjimkou však nejsou ani jedinci s 250 centimetry. Ocas dotváří jeho mohutnost svými 6-14 centimetry. S nadváhou si starosti nedělá, jeho hmotnost se pohybuje v rozmezí 100-265 kilogramů. Jsou však i tací, kteří mají až 350 kilogramů. Samice bývají výrazně menší.

Medvěda brtníka můžeme spatřit nejen v celé Evropě, ale i v Asii a Severní Americe. Obývá rozsáhlé lesy Slovenské republiky, hlavně oblast Velkých a Malých Fater, Vysokých a Nízkých Tater.

Doupě si vytvoří v houštině, skalní rozsedlině apod. V něm stráví celý svůj zimní spánek, který jen občas nakrátko přeruší při oblevách, kdy se vydá na krátkou procházku po okolí. Aktivní je medvěd převážně za denního světla. V dnešní době ale vzrůstá počet jedinců, kteří se kvůli závislosti na člověku přesunuli do jeho blízkosti a raději chodí na výběry popelnic po setmění, nejlépe až v noci.